Privatlivspolitik

I forbindelse med behandlingen af personoplysninger findes denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan Babybreath behandler dine data.

Dataansvarlig

Babybreath sikrer hermed, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Jane Wodstrup er dataansvarlig.

Kontaktinformation

Databehandler

Hvilke data indsamles

Babybreath anvender data om dig for at kunne optimere sine tilbud og services.

Automatisk indsamlede data

Ved besøg på https://Babybreath.dk indsamles oplysninger om f.eks.

 • Dato og tidspunkt for besøg
 • De sider, der besøges
 • IP-adressen på den besøgende
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem mm.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning) Babybreath anvender Google Analytics som webanalyseløsning for egne hjemmesider. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data. Læs Googles fortrolighedspolitik her.

Oplysninger du selv afgiver

Babybreath behandler også data, som du aktivt giver til mig. Eksempelvis når du opretter dig som kunde via mit online booking system. Eksempler på data, som du selv aktivt afgiver, er:

 • Navn, adresse, fødselsdag- og år, cpr.nr., telefonnummer og e-mail
 • Oplysninger du deler med mig via sociale medier, herunder Instagram og Facebook
 • Oplysninger sendt på e-mail, messenger, sms m.m.

Oplysninger du selv afgiver

Formål med indsamling

De indsamlede data anvendes med det formål at føre journal, yde den bedst mulige behandling i klinikken samt informere og komme i kontakt med klienter.

Opbevaring af data

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og jeg sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring. Babybreath beholder som udgangspunkt dine kontaktoplysninger og data, indtil 3 år efter kundeforholdets ophør. Data opbevares elektronisk hos Terapeutbooking.dk samt på harddisk på computer, hvor kun jeg har adgang.

Videregivelse af oplysninger

Babybreath videregiver udelukkende oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Det betyder i praksis, at Babybreath kan videregive dine oplysninger, såfremt jeg er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Journalføringspligt

Som autoriseret jordemoder har Babybreath, Jane Wodstrup, pligt til at fører sundhedsfagligjournal. Den sundhedsfaglige journal er den samlede dokumentation for en klients behandlinger i sundhedsvæsenet. Hos Babybreath bliver journalen ført elektronisk, via Terapeutbooking.dk men den kan også blive ført på papir, eks. vandrejournalen

Journalerne opbevares i 10 år (jf. VEJ nr 151 af 08/08/2001). Såfremt Babybreath ophører med at drive privat praksis og ikke ønsker fortsat at opbevare journalmaterialet, sikre jeg mig, at journalerne destrueres på forsvarlig vis. En journal kan med klientens samtykke overdrages til en anden jordemoder, der har overtaget behandlingen. Opbevaringspligten påhviler herefter den modtagende jordemoder.

Mor og barn har hver sin journal. Du kan søge aktindsigt i dit barns journal ved at henvende dig til Babybreath. Kontaktoplysninger finder du øverst under punktet Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Tavshedspligt

Regler om tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger er fastsat i lov nr. 482 af 1. juli 1998 om patienters retsstilling (kapitel 5, §§ 23-32). Reglerne er nærmere beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv., pkt. 4, 5, 6 og 8.

Familiejordemoder har som autoriseret sundhedsperson tavshedspligt. Denne tavshedspligt gælder også for Familiejordemoders medhjælpere. Tavshedspligten omfatter fortrolige oplysninger, som jeg får kendskab til gennem mit arbejde. Helbredsoplysninger og andre oplysninger om rent private forhold er omfattet af tavshedspligten.

Selvom jeg har tavshedspligt, er enhver videregivelse ikke udelukket. Fortrolige oplysninger kan eller skal videregives, hvis kvinden har givet sit samtykke, eller hvis betingelserne i lov om patienters retsstilling i øvrigt er opfyldt.

Cookies

Familiejordemoder.dk anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies.

Hvad er cookies og hvorfor anvendes de

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende når du besøger et websted og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere.

Hvis jeg placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før jeg placerer cookies på dit udstyr, beder jeg om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Slet eller slå cookies fra i browseren

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet.

Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Sikkerhed

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan jeg give dig adgang til de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Kontaktoplysninger finder du øverst under punktet Dataansvarlig og kontaktoplysninger.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punktet Dataansvarlig og kontaktoplysninger, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punktet Dataansvarlig og kontaktoplysninger til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Du har ret til at klage til Datatilsynet

Familiejordemoder er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger. Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af mit websted eller ved anden interaktion med Familiejordemoder, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:Du har ret til at klage til Datatilsynet

 • Datatilsynet
 • Borgergade 28, 5.
 • 1300 København K
 • Telefon: 33 19 32 00
 • Fax: 33 19 32 18
 • Mail: dt@datatilsynet.dk
 • www.datatilsynet.dk